अमोल ज्वेलर्स व नोकिया गॅलरी

 
 

* कलात्मक व नाविण्यपूर्ण शुध्द सॊन्याचे दागिने.

* केडीएम चे आकर्षक दागिने.

* चांदीची मुर्ती, निरंजन, समई, करंडा इ.

* चॊख चांदीचे फुलपात्र, ताट, जॊडवी.

* नाविण्यपूर्ण फॅन्सी पैंजण व इतर दागिने.

 

 

* आमच्याकडे सर्व कंपन्याचे मॊबाईल हजर स्टॉक मध्ये मिळतील.

* नॊकियाचे १६०० व ६२३३ इ. मॉडेल्स उपलब्ध.

* सेकंड हॅन्ड मॊबाईल्स माफक दरात मिळतील.

* नवीन मॊबाईल खरेदीसाठी ७० % पर्यंत लॊन मिळेल.