पी.सी. केअर, मंगळवेढा.

 

 

 

कॉम्प्युटर विक्री आणि सेवा,

पत्ता : अर्बन बॅंकेपाठीमागे, मंगळवेढा.

असेंबल्ड आणि ब्रॅंडेड कॉम्प्युटर मिळण्याचे

एकमेव ठिकाण.

उत्तम सेवा.

 

संपर्क     : श्री अजय देशपांडे,

                            ई-मेल    : hi.deshpande@gmail.com

                            मोबाइल : 9890522788