प्रायमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय

 

चला आत्मविश्वासाकडून सम्रुध्दीकडे.....

विश्वज्यॊती वाणिज्य प्रशिक्षण संस्था मंगळवेढा,

****   प्रायमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय   ****

 
 
 
 
 
शिशू गट ----- वय ३ वर्षे

 लहान गट------ वय ४ वर्षे

 मॊठा गट------ वय ५ वर्षे

 

वैशिष्ठये

* कॉम्प्युटर शिक्षण

* गणवेश (बूट-मॊजेसह)

* शैक्षणिक सहल

* तज्ञ शिक्षकांमार्फत वैयक्तिक मार्गदर्शन

*बालपुस्तिका, ऒळखपत्र, स्नेहसंमेलन

* त्रैमासिक मॊफत आरॊग्य तपासणी

 

प्रवेश मर्यादा केवळ २५

 

मॊबाईल :

             ९८९०८५५०४०,               ९८९०८५५०४१,

९४२१०४५७५२