Recent site activity

Jan 19, 2011, 8:06 AM Devidas Chelekar edited प्रतिसाद
Jan 19, 2011, 8:05 AM Devidas Chelekar edited प्रतिसाद
Jan 19, 2011, 7:59 AM Devidas Chelekar created प्रतिसाद
Dec 2, 2010, 8:34 AM Devidas Chelekar deleted test
Dec 2, 2010, 8:34 AM Devidas Chelekar deleted test
Dec 2, 2010, 8:32 AM Devidas Chelekar created test
Nov 1, 2010, 8:37 AM Devidas Chelekar edited इ.स. सन १००० ते १२०१
Nov 1, 2010, 8:34 AM Devidas Chelekar edited मंगळवेढे भूमी संतांची....
Jun 21, 2010, 9:34 AM Devidas Chelekar edited आकाशी झेप घे रे पाखरा
Jun 21, 2010, 9:33 AM Devidas Chelekar edited आकाशी झेप घे रे पाखरा
Jun 21, 2010, 9:32 AM Devidas Chelekar edited आकाशी झेप घे रे पाखरा
Jun 21, 2010, 9:31 AM Devidas Chelekar attached asabe.jpg to आकाशी झेप घे रे पाखरा
Jun 21, 2010, 9:29 AM Devidas Chelekar created आकाशी झेप घे रे पाखरा
Mar 5, 2010, 7:34 AM Devidas Chelekar edited श्री संत सिताराम महाराज
Mar 5, 2010, 7:31 AM Devidas Chelekar edited श्री संत सिताराम महाराज
Mar 5, 2010, 7:31 AM Devidas Chelekar edited श्री संत सिताराम महाराज
Mar 5, 2010, 7:30 AM Devidas Chelekar attached sitaram maharaj.JPG to श्री संत सिताराम महाराज
Mar 1, 2010, 9:23 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 9:20 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 9:18 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 9:14 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 7:22 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 7:19 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 7:18 AM Devidas Chelekar edited feedback
Mar 1, 2010, 7:17 AM Devidas Chelekar created feedback