थोर संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या मंगळवेढे नगरी आपले स्वागत आहे.
   
 
संतांचा आदेश म्हणजे
केवळ मंदिरातील
आणि देवघरातील विचारांची पोथी
व व्यवस्थेची केरसूणी नव्हे, तर
तो एक जीवनाचा
पथदर्शक आहे.
जगाच्या संघर्षातून समाजास
शांतीकडे नेणारे ते एक पाथेय आहे.
समाजाची समृध्द अवस्था
निर्माण करणारी
व त्याच बरोबर समाजाला आदर्श
महान जीवनाचे दर्शन करवून देणारी
ती एक जीवनदर्शी निर्मळ
विचारप्रणाली आहे.
 
श्री बाबामहाराज आर्वीकर (माचणूर, मंगळवेढा)
(’दिव्यामृतधारा’ वरून)